Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OPIEKA ZDROWOTNA SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWÓD PIELĘGNIARKI

Pielęgniarka zaawansowanej praktyki i jej rola w systemie opieki zdrowotnej, cz. II

27 kwietnia 2018

Reformy, dzięki którym przyznano uprawnienia i zróżnicowano kompetencje okazały się efektywne. Jednym z efektów było pojawienie się nowego stanowiska – pielęgniarki zaawansowanej praktyki (APN). Rola ta umożliwia pielęgniarce m.in. wypisywanie recept. Większa rola, jaką odgrywają osoby z tego zawodu wykorzystywana jest do tego, aby zwiększyć dostęp do usług zdrowotnych czy poprawić jakoś opieki pacjentów w służbie zdrowia.

W artykule przedstawiono statystyki, dotyczące pielęgniarek zaawansowanej praktyki, z których wynika, np. że największy procent takich osób w podstawowej opiece zdrowotnej pracuje w USA. Zaznaczono również, że w Polsce zawód ten jest dopiero w początkowym zakresie. Obecnie pielęgniarki w Polsce swój zawód wykonują z pasji, ale bez odpowiednich regulacji. Opisano korzyści z prowadzenia koordynowanej opieki przez pielęgniarki. Jednocześnie zaznaczono, że różnorodność zastosowania kompetencji może prowadzić trudności w ocenie efektywności poszczególnych praktyk.