Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PRAKTYKA ZAWODOWA DEPRESJA W CIĄŻY DEPRESJA POPORODOWA TRAUMA WOJNA ZABURZENIA PSYCHICZNE

Wsparcie emocjonalne ciężarnych dotkniętych wojną – nowe wyzwanie stojące przed położnymi

null
lic. poł. Aleksandra Pliszka, 22 maja 2022
Wsparcie emocjonalne ciężarnych dotkniętych wojną – nowe wyzwanie stojące przed położnymi

Trwająca wojna w Ukrainie powoduje, że liczba ciężarnych ze wschodu, napływających do polskich szpitali, wciąż rośnie. Pierwotny strach przed nieznanym powoli zamienia się w doświadczenie traumy wojny. Jak to wpływa na opiekę nad pacjentkami sprawowaną przez położne?