Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
POŁOŻNICTWO FARMAKOTERAPIA CIĄŻA PRZYJMOWANIE LEKÓW W CIĄŻY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW DEPRESJA W CIĄŻY

Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży. Farmakoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych

Michał Mańka, 18 maja 2022
Leki RX stosowane w ciąży

Istnieją kontrowersje dotyczące związku między farmakoterapią lęku i depresji w ciąży, a zwiększonym ryzykiem upośledzenia rozwoju płodu, skrócenia ciąży, wad wrodzonych etc. Obecnie uważa się, że selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), z wyjątkiem paroksetyny, są leczeniem z wyboru w depresji w czasie ciąży. 

Wiedza na temat stosowania innych niż SSRI grup leków antydepresyjnych oraz działających przeciwlękowo u kobiet w ciąży jest ograniczona. Ponadto, nadal wiele kontrowersji budzi niefarmakologiczne leczenie depresji w ciąży. 

Ciąża, to stan, w którym nierzadko dochodzi do kombinacji stresu fizycznego, fizjologicznego i psychologicznego. Kobiety w tym okresie są narażone na większe ryzyko wystąpienia lęku i depresji. W szczególności, jeżeli stany lękowe i depresyjne pojawiły się zanim zaszły w ciążę, a w okresie jej trwania, przerwały skuteczną farmakoterapię.