Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI KURS SPECJALISTYCZNY KURS KWALIFIKACYJNY KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Większe kwalifikacje pielęgniarek i położnych – bezpieczeństwo pacjentów

9 lutego 2023
Większe kwalifikacje pielęgniarek i położnych – bezpieczeństwo pacjentów

Prowadzony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych projekt “Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” zakłada przeszkolenie 35 000 osób na bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Cykl konferencji pozwoli na podwyższenie kwalifikacji tej grupy zawodowej, co przełoży się na podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów.