Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAWÓD PIELĘGNIARKI KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁECENIE POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

27 kwietnia 2019

Współcześnie pielęgniarstwo i położnictwo to samodzielne dziadziny, które rozwijają się i są reprezentowane przez profesjonalnie przygotowaną kadrę. Tekst poświęcony jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w którym opisano cele tej placówki, a także jej zadania statusowe, w których zakres wchodzą opracowywanie programów kształcenia podyplomowego, przygotowanie zadań egzaminacyjnych, organizacja egzaminów państwowych, przygotowanie ekspertyz i analiz oraz nadzór nad jakością kształcenia.

Zaznaczono, że realizacja tych założeń możliwa jest w formie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doszkalających kursów. Przedstawiono liczbę osób, które uzyskały tytuł specjalisty w określonych dziedzinach w latach 2016-2018. Podkreślono fakt, że aby osiągnąć optymalny poziom kształcenia potrzebne są zmiany (przykładowe zostały wymienione w tekście).