Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁECENIE POŁOŻNYCH COVID-19

Realizacja zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Aneta Sadlik, 1 lipca 2020
Realizacja zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna - osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.