Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
POŁOŻNICTWO DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Kształcenie pielęgniarek i położnych a umiejętność stawiania diagnozy pielęgniarskiej

1 kwietnia 2020
Kształcenie pielęgniarek i położnych a umiejętność stawiania diagnozy pielęgniarskiej

Prawidłowo prowadzony proces pielęgnowania, w którego centrum znajduje się stawianie diagnozy, powinien być postrzegany jako narzędzie służące podnoszeniu jakości świadczonych usług. W związku z tym w szkoleniu pielęgniarek i położnych należy kłaść większy nacisk na lepsze zrozumienie pojęcia diagnozy, umiejętność identyfikacji problemów pacjenta i proponowanie odpowiednich interwencji.

Jednym z najważniejszych problemów badawczych, jeśli chodzi o diagnozowanie pielęgniarskie, jest trafność diagnozy. Interpretacja wywiadu oraz analiza danych jest procesem złożonym, wymagającym wiedzy i doświadczenia. Ma jednocześnie podstawowe znaczenie dla dokładności, a ściślej mówiąc – trafności diagnozy. Na dokładność diagnozy wpływa wiele czynników, np. sytuacja pacjenta, czy polityka placówki leczniczej. Zastosowanie diagnoz przyczynia się do rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa jako nauki. Diagnoza ma szczególne miejsce w procesie pielęgnowania. Jej właściwe postawienie warunkuje prawidłowe zaplanowanie opieki, a tym samym podwyższa jakość świadczonych usług. Należy zadbać o odpowiednie kształcenie studentów kierunków położnictwa i pielęgniarstwa w zakresie właściwego rozumowania diagnostycznego.