Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

W jakich warunkach powinna być przechowywana dokumentacja medyczna pacjentów?

12 września 2022
W jakich warunkach powinna być przechowywana dokumentacja medyczna pacjentów?

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw przysługujących pacjentowi. Są to uporządkowane informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna ma duże znaczenie przy zachowaniu ciągłości leczenia.