Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ŁAGODZENIE BÓLU OCENA BÓLU LECZNIE BÓLU

Test wiedzy o bólu i sposobach jego łagodzenia

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 28 sierpnia 2023
Test wiedzy o bólu i sposobach jego łagodzenia

„Ból zmienia wszystko. Jest esencją cierpienia – ogranicza, unieruchamia, stawia bariery. Kończy bieg zwykłych spraw. Unicestwia plany życiowe” - Tomasz Dzierżanowski Zimne wody Styksu.