Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI NOWOTWORY

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2024: Wspólnota Świata Zjednoczona w Walce Przeciwko Chorobie

4 lutego 2024
Światowy Dzień Walki z Rakiem 2024: Wspólnota Świata Zjednoczona w Walce Przeciwko Chorobie

4 lutego 2024 roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem, poświęcony zjednoczeniu społeczeństw na całym świecie w walce przeciwko tej niezwykle dotkliwej chorobie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i liczne organizacje non-profit prowadzą kampanie edukacyjne, badawcze oraz akcje zbiórek, aby podnieść świadomość i wsparcie dla pacjentów cierpiących na raka.