Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI NOWOTWORY

Jak Europa chce walczyć z nowotworami? Założenia Europejskiego Planu Walki z Rakiem

27 października 2021
Jak Europa chce walczyć z nowotworami? Założenia Europejskiego Planu Walki z Rakiem

Europejski plan walki z rakiem ma za zadanie uchronić przed śmiercią z jego powodu 3 mln Europejczyków. Warta miliardy euro inicjatywa Komisji Europejskiej to wyraz przekonania, że tylko zintegrowane działania pozwolą uzyskać istotne zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów, wyrównać szanse w dostępie do opieki, diagnostyki i leczenia i dawać takie same szanse na przeżycie, niezależnie od miejsca zamieszkania.