Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI AIDS HIV

Światowy Dzień AIDS 2021: Koniec nierówności. Koniec AIDS. Koniec pandemii

1 grudnia 2021
Światowy Dzień AIDS 2021: Koniec nierówności. Koniec AIDS. Koniec pandemii

Od 1988 r. 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, którego inicjatorem jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.