Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA CHOROBY ZAKAŹNE HIV AIDS

Jak nie zakazić się wirusem HIV?

19 lutego 2012

Dzisiejsza medycyna nie zna skutecznego leku, pozwalającego na całkowitą eliminacje wirusa z organizmu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, polegająca na unikaniu sytuacji, w których będzie możliwe przeniesienie wirusa, a także określonych procedurach bezpieczeństwa i stosowaniu odpowiednich narzędzi, chroniących przed zakażeniem.

Podstawowym sposobem profilaktyki HIV jest zapobieganie kontaktom z krwią i potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi. Istnieją dwa trendy profilaktyki HIV - ABC i strategia liberalna, uwzględniająca prawa mniejszości seksualnych. 

Taktyka  ABC  (Abstinence, Be faithful, Condoms), kładzie przede wszystkim nacisk na edukację, unikanie ryzykownych zachowań seksualnych (abstynencja seksualna do ślubu, wierność w stałym związku etc.) i stosowanie prezerwatyw. Przykładem kampanii "ABC" była polska kampania Krajowego Centrum ds. AIDS zorganizowana w 2005 roku. Strategia ta przyniosła również wymierne rezultaty w Ugandzie, gdzie od 1997 roku do 2001 roku udało się ponad dwukrotnie obniżyć odsetek nowych zachorowań. Jej skuteczność została jednak obniżona w kolejnych latach przez finansowane przez amerykańskie instytucje religijne programy pomocowe, które pomijały rolę edukacji w zakresie stosowania prezerwatyw, zachęcając mieszkańców jedynie do zachowania wierności, co okazało się  nieskuteczne w wielu grupach ryzyka.