Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA CHOROBY ZAKAŹNE HIV AIDS

Jak nie zakazić się wirusem HIV?

19 lutego 2012

Dzisiejsza medycyna nie zna skutecznego leku, pozwalającego na całkowitą eliminacje wirusa z organizmu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, polegająca na unikaniu sytuacji, w których będzie możliwe przeniesienie wirusa, a także określonych procedurach bezpieczeństwa i stosowaniu odpowiednich narzędzi, chroniących przed zakażeniem.

Podstawowym sposobem profilaktyki HIV jest zapobieganie kontaktom z krwią i potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi. Istnieją dwa trendy profilaktyki HIV - ABC i strategia liberalna, uwzględniająca prawa mniejszości seksualnych. 

Taktyka  ABC  (Abstinence, Be faithful, Condoms), kładzie przede wszystkim nacisk na edukację, unikanie ryzykownych zachowań seksualnych (abstynencja seksualna do ślubu, wierność w stałym związku etc.) i stosowanie prezerwatyw. Przykładem kampanii "ABC" była polska kampania Krajowego Centrum ds. AIDS zorganizowana w 2005 roku. Strategia ta przyniosła również wymierne rezultaty w Ugandzie, gdzie od 1997 roku do 2001 roku udało się ponad dwukrotnie obniżyć odsetek nowych zachorowań. Jej skuteczność została jednak obniżona w kolejnych latach przez finansowane przez amerykańskie instytucje religijne programy pomocowe, które pomijały rolę edukacji w zakresie stosowania prezerwatyw, zachęcając mieszkańców jedynie do zachowania wierności, co okazało się  nieskuteczne w wielu grupach ryzyka.