Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO HIV HCV HBV EKSPOZYCJA ZAWODOWA ZRANIENIA OSTRYMI PRZEDMIOTAMI RATOWNICTWO

Co zrobić po ekspozycji na wirusa HBV, HCV lub HIV?

null
Katarzyna Różycka, 26 lutego 2021

Zakażenia szpitalne to nie tylko problem hospitalizowanych pacjentów, ale także poważne zagrożenie dla pracowników służby zdrowia. Najbardziej narażone na ekspozycję zawodową są pielęgniarki, położne, lekarze zabiegowi i pracownicy służb ratowniczych. Najlepszą ochroną przed zawodową transmisją HIV/HBV/HCV jest unikanie kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym poprzez właściwe stosowanie się do procedur.