Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGIA CHOROBY SERCA SERCE

Strategia populacyjna w nowoczesnej prewencji chorób serca i naczyń

18 kwietnia 2024
Strategia populacyjna w nowoczesnej prewencji chorób serca i naczyń

Celem nowoczesnej prewencji chorób serca i naczyń jest zmniejszenie częstości występowania pierwszych lub kolejnych incydentów ostrego zespołu wieńcowego, udaru mózgu i choroby tętnic obwodowych, tak aby skutecznie zapobiegać inwalidztwu i przedwczesnym zgonom.