Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI NFZ MINISTERSTO ZDROWIA MZ PACJENT

Nielimitowane wizyty do kardiologa, neurologa, endokrynologa i ortopedy

Aneta Sadlik, 12 lutego 2020
Nielimitowane wizyty do kardiologa, neurologa, endokrynologa i ortopedy

Od 1 marca 2020 r. zostaną zniesione limity na porady pierwszorazowe w czterech specjalnościach: neurologii, ortopedii, endokrynologii i kardiologii. Planowany jest także pierwszy od wielu lat wzrost wyceny tych świadczeń, który docelowo wyniesie prawie 30 procent.