Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO DŁAWICA PIERSIOWA OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE HEMODYNAMIKA ARYTMIA WSTRZĄS KARDIOGENNY KORONAROGRAFIA COVID-19

Odrębności leczenia w kardiologii inwazyjnej

8 lutego 2021

Negatywne skutki pandemii COVID-19 można dostrzec na wielu płaszczyznach kardiologii interwencyjnej. W początkowej fazie niewystarczająca dostępność testów oraz środków ochrony osobistej (PPE) w połączeniu ze zmniejszoną liczebnością personelu medycznego wiązała się z obniżeniem ilości interwencji wieńcowych i strukturalnych serca wykonywanych w pracowniach hemodynamicznych. Operatorzy pracowni hemodynamicznych, pielęgniarki, technicy przebywali na kwarantannie bądź byli oddelegowani do pracy w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR)/oddziałach intensywnej terapii (OIT). Redukcja zabiegów interwencyjnych dotyczyła zarówno procedur planowych, jak i wykonywanych w trybie pilnym.