Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE KARDIOLOGIA CHOROBY KARDIOLOGICZNE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA UKŁAD KRĄŻENIA

Znaczenie aktywności fizycznej w chorobach kardiologicznych

mgr Dorota Łapińska, 25 marca 2021

Aktywność fizyczna jest naturalną i niezbędną formą spędzania czasu. Nadworny lekarz Stefana Batorego, Wojciech Oczko mawiał: "ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu.” Według WHO brak aktywności fizycznej jest jednym z głównych czynników ryzyka śmierci i przyczynia się do 6% zgonów na świecie.

Choroby układu sercowo-naczyniowego kwalifikuje się jako choroby cywilizacyjne, których czynnikiem ryzyka jest również brak ruchu. Regularny wysiłek fizyczny prowadzony przez pacjentów kardiologicznych zmniejsza ryzyko śmierci w tej grupie nawet o 20-30%.