Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA

RPP zaprasza na spotkanie pt. "Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych"

8 października 2021
RPP zaprasza na spotkanie pt. "Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych"

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza pracowników placówek medycznych na spotkanie online pt. "Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych", które odbędzie się 14.10.2021.