Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA

RPP przypomina: prawo pacjenta do informacji

20 lutego 2023
Laptop z ikonami dokumentów

Znajomość i świadomość posiadania przez pacjenta prawa do informacji oraz tajemnicy informacji jest bardzo ważna podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.