Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA POZ

RPP: Opieka koordynowana w poradniach POZ

24 kwietnia 2023
RPP: Opieka koordynowana w poradniach POZ

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że od 1 października 2022 r., poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mają możliwość realizacji opieki koordynowanej.