Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ WYNAGRODZENIE POŁOŻNA POZ PIELĘGNIARKA POZ

Porada pielęgniarki i położnej POZ w koszyku świadczeń gwarantowanych. Czy ministerstwo dotrzyma słowa?

9 marca 2021
Porada pielęgniarki i położnej POZ w koszyku świadczeń gwarantowanych. Czy ministerstwo dotrzyma słowa?

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o odniesienie się do podjętych w 2018 roku ustaleń, że porada pielęgniarki i położnej POZ trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach.