Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI POZ E-SKIEROWANIE TELEMEDYCYNA

Premiowanie placówek POZ i AOS za wystawienie e-skierowania

Aneta Sadlik, 29 czerwca 2020
Premiowanie placówek POZ i AOS za wystawienie e-skierowania

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo placówki POZ i AOS, które będą odchodziły od skierowań wystawianych w formie papierowej na rzecz e-skierowań. Taką możliwość wprowadzają podpisane nowelizacje zarządzeń prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zmiany dają możliwość premiowania poprzez zwiększenie poziomu finansowania tych placówek POZ, których lekarze będą wystawić e-skierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz leczenie szpitalne, w miejsce dotychczas stosowanych tradycyjnych, papierowych skierowań. Dodatkowo premiowane będzie umówienie porady w AOS na podstawie wystawionego e-skierowania w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia.

W przypadku AOS - zmiany polegają na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sytuacji zwiększenia obsługi e-skierowań w miejsce dotychczas wystawianych skierowań w formie papierowej.

- To kolejne z rozwiązań promujących wdrożenie e-usług w ochronie zdrowia, które wpisują się w model płacenia za wynik - podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. - E-skierowanie to kolejny, po e-recepcie elektroniczny dokument, który umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie - od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

Zmiany dotyczyć będą świadczeń udzielanych po 1 lipca 2020.