Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE ZAWÓD POŁOŻNEJ POŁOŻNA RODZINNA POŁOŻNA POZ

Uwarunkowania organizacyjno-prawne praktyki zawodowej położnej rodzinnej w Polsce. Zadania położnej POZ

25 czerwca 2018

Położna podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czyli położna środowiskowa, to osoba, która zajmuje się kobietami w okresie ciąży i po porodzie, po operacjach ginekologicznych i takimi, które wymagają opieki ginekologicznej. Osoby, które może wspierać położna POZ można klasyfikować na pomocą następujących kryteriów: wiek, płeć, stan zdrowia, stan fizjologiczny.

Autorzy opisali, kompetencje, które wchodzą w kompleksową pielęgnację ginekologiczną położnej POZ – edukacja w zakresie planowania rodziny, opieka w okresie ciąży i po porodzie, opieka nad matką i noworodkiem do drugiego miesiąca życia, opiekę przy chorobach ginekologicznych. Podkreślają, że w trakcie udzielania świadczeń pielęgniarka na stałe współpracuje z lekarzem ginekologiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań i innymi. Przedstawiono aspekty organizacyjno-prawne, dotyczące pracy położnej POZ.