Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH RZECZNIK PRAW PACJENTA

RPP o standardach kształcenia na kierunkach studiów medycznych

16 stycznia 2023
RPP o standardach kształcenia na kierunkach studiów medycznych

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zaproponował szereg uwag, mających na celu poszerzenie wiedzy i ujednolicenie materii w zakresie kultury bezpieczeństwa pacjenta.