Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH OPIEKA OKOŁOPORODOWA PRAWA PACJENTA

RPO: W publicznych szpitalach nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących

28 grudnia 2021
RPO: W publicznych szpitalach nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z sygnałów obywateli dla RPO i raportu Fundacji „Rodzić po Ludzku”. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przedstawił Ministrowi Zdrowia najważniejsze problemy prawne, zgłaszane przez pacjentki oraz podnoszone w raporcie Fundacji co do opieki okołoporodowej podczas pandemii COVID-19.