Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

RPO: pracownicy ochrony zdrowia odgrywają ogromną rolę w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej

30 sierpnia 2021
RPO: pracownicy ochrony zdrowia odgrywają ogromną rolę w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej. Niepokojący jest relatywnie niski udział pracowników ochrony zdrowia w inicjowaniu procedury “Niebieskiej Karty”. W roku 2019 z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeszkolono zaledwie 31 przedstawicieli ochrony zdrowia.