Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Rekomendacje RPO wysłane do GIP dotyczą m.in. pracowników ochrony zdrowia

26 sierpnia 2021
Rekomendacje RPO wysłane do GIP dotyczą m.in. pracowników ochrony zdrowia

RPO wysłał do Głównego Inspektora Pracy swoje propozycje do ewentualnego uwzględnienia w Programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 i lata 2022-2024 bazując na skargach wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz obserwacje. Niektóre dotyczą placówek ochrony zdrowia, jak również pracowników wykonującym zawód medyczny.