Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Praktyki i zajęcia kliniczne tylko dla zaszczepionych studentów? Stanowisko RPO

13 sierpnia 2021
Praktyki i zajęcia kliniczne tylko dla zaszczepionych studentów? Stanowisko RPO

Niektóre uczelnie uzależniają od zaszczepienia się na koronawriusa możliwości nauki lub zakwaterowania w akademikach; decyzje te nie były wcześniej konsultowane ze studentami. RPO występuje do MEiN o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby zapewnić uczelniom podstawy prawne dla działań prewencyjnych  w czasie pandemii.