Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE POŁOŻNICTWO AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA KOBIET DYSFUNKCJE SEKSUALNE KOBIET DYSFUNKCJE SEKSUALNE

Rola położnej w problemie dyspareunii. Jak zwiększyć wiedzę w obszarze seksualnych zespołów bólowych?

null
lic. poł. Aleksandra Pliszka, 28 czerwca 2023
Rola położnej w problemie dyspareunii. Jak zwiększyć wiedzę w obszarze seksualnych zespołów bólowych?

Położna to specjalistka sprawująca opiekę położniczo-ginekologiczną przez cały okres życia kobiety. Zakres pielęgnowania pacjentki nie ogranicza się wyłącznie do okresu ciąży. Kobieta może zgłosić się do położnej z każdym nurtującym ją problemem z zakresu zdrowia prokreacyjnego, ale także związanego z nim zdrowia seksualnego. Jednym z najczęstszych problemów podnoszonych przez pacjentki w kwestii tego drugiego jest ból.