Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO WSPÓŁŻYCIE PŁCIOWE AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA KOBIET WULWODYNIA

Aktywność seksualna kobiet z wulwodynią oraz jej uwarunkowania

15 lutego 2021

Wulwodynia definiowana jest jako ból sromu, trwający co najmniej 3 miesiące, który nie ma widocznych przyczyn. Choroba zaburza szereg aspektów życia, w tym życie seksualne. Wiele kobiet cierpi z powodu niezdiagnozowanych bądź lekceważonych dolegliwości. Cel pracy. Niniejsza praca miała na celu zbadanie aktywności seksualnej kobiet z wulwodynią oraz jej uwarunkowań. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 kobiet.

Ponad połowa respondentek była aktywna seksualnie. Wyniki. Większość badanych uważała, że dolegliwości bólowe związane z wulwodynią obniżają jakość współżycia. Kobiety często odczuwały niechęć przed współżyciem z powodu bólu. Większość respondentek twierdziła, że ich partnerzy są świadomi wulwodynii. Kobiety, które otrzymywały pomoc ze strony swoich partnerów, częściej były zadowolone z ich postawy. Wnioski. Ponad połowa kobiet z wulwodynią odbywa kontakty seksualne, ale 1/3 rezygnuje z nich z powodu schorzenia. Podejmowanie współżycia płciowego przez kobiety koreluje z miejscem ich zamieszkania, stanem cywilnym oraz częstością i nasileniem bólu