Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
POŁOŻNICTWO OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY OPIEKA PRZEDPORODOWA OPIEKA OKOŁOPORODOWA

Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej – standard opieki okołoporodowej

mgr Marta Miętus , 12 stycznia 2023
Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej – standard opieki okołoporodowej

Standard opieki okołoporodowej jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2018 roku. Określa schemat postępowania nad kobietą w ciąży, podczas porodu oraz w czasie połogu. Przedstawia organizację opieki nad noworodkiem. Celem stworzenia wskazanego dokumentu było polepszenie jakości opieki nad kobietą i dzieckiem. 

Dokument ten podkreśla istotne znaczenie zachowania poczucia bezpieczeństwa u kobiety w czasie porodu oraz ograniczenie interwencji medycznych do sytuacji tego wymagających. Obowiązuje on we wszystkich placówkach medycznych, które świadczą usługi w zakresie opieki okołoporodowej. Standard zawiera listę badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, które są wykonywane u kobiet w ciąży, ze wskazaniem określonego czasu ich przeprowadzania. Obejmuje również świadczenia profilaktyczne i działania na rzecz promocji zdrowia. W dalszej części dokumentu omawiane są czynniki ryzyka powikłań mogących mieć miejsce w okresie okołoporodowym, których rozpoznanie może być postawione po uprzednio zebranym wywiadzie.