Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

Nie sposób mówiąc o prowadzeniu porodu, pominąć problemu urazów tkanek miękkich kanału rodnego. Obrażenia, takie jak pęknięcia szyjki macicy i krocza, mogą rozszerzać się na okoliczne tkanki i narządy. Pomino stosowania modyfikacji w prowadzeniu porodu, niektóre urazy wydają się nieuniknione.