Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PANDEMIA OCHRONA ZDROWIA

Raport RPO nt. skutków pandemii. Potrzebna gruntowna reforma ochrony zdrowia

3 stycznia 2022
Raport RPO nt. skutków pandemii. Potrzebna gruntowna reforma ochrony zdrowia

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował raport podsumowujący czas pandemii. Ukazał się on właśnie jako wydawnictwo BRPO. Jest adresowany nie tylko do odpowiednich organów władzy publicznej, ale również do opinii publicznej, mediów i organizacji społecznych.