Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.08.2022
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO RACJONOWANIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA WARTO WIEDZIEĆ

Racjonowanie opieki pielęgniarskiej a bezpieczeństwo pacjenta

dr n. med. Ewa Czeczelewska, 2 listopada 2021
Obrazek artykułu

Patrząc przez pryzmat praw pacjenta, pojęcie bezpieczeństwa pacjenta należy wiązać z procesami zachodzącymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganiem praw pacjenta podczas ich udzielania.