Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO RACJONOWANIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Racjonowanie opieki pielęgniarskiej a bezpieczeństwo pacjenta

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 2 listopada 2021
Racjonowanie opieki pielęgniarskiej a bezpieczeństwo pacjenta

Patrząc przez pryzmat praw pacjenta, pojęcie bezpieczeństwa pacjenta należy wiązać z procesami zachodzącymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganiem praw pacjenta podczas ich udzielania.