Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI ZDROWIE PSYCHICZNE PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA PSYCHOTERAPIA

Psychiatria dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy?

8 marca 2022
Psychiatria dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy?

Wydarzenia ostatnich dni związane z wojną w Ukrainie, dodatkowo sprawiają, że liczba zaburzeń o charakterze lękowym i depresyjnym wśród dzieci może się zwiększyć. Niezwykle ważne jest, aby pacjenci potrzebujący pomocy, otrzymali ją możliwie jak najszybciej.