Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PRAWO PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRAWA PACJENTA

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta – udział pielęgniarek i położnych w jego realizowaniu

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 23 marca 2023
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Godność człowieka stanowi najwyższą humanistyczną wartość, której w prawie polskim nadaje się podstawowe znaczenie. Została ona podniesiona do rangi konstytucyjnej oraz jest chroniona licznymi przepisami, zarówno cywilnymi, jak i karnymi. 

Poszanowanie godności ma szczególne znaczenie w przypadku osób chorych. Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności gwarantuje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.) i zapewnia pacjentowi prawo do:

  • poszanowania intymności i godności,
  • leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia,
  • obecności osób bliskich w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • umierania w spokoju i godności.