Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA SZCZEPIENIA OCHRONNE NOP COVID-19

Sprawozdanie RPP z działalności Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

13 marca 2023
Sprawozdanie RPP z działalności funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował działalność Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w pierwszym roku funkcjonowania tego nowego narzędzia wsparcia pacjentów.