Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE NAUKA ZAWODU KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Jak zrobić doktorat – przewodnik dla pielęgniarek i pielęgniarzy

null
Katarzyna Różycka, 1 września 2021
jak zrobić doktorat - przewodnik dla pielęgniarek i pielęgniarzy

Niewiele osób po skończonych studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo decyduje się na dalszą naukę w celu uzyskania stopnia doktora. Z raportu opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w roku 2018 tytuł specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa uzyskało 5230 osób, z czego 30 pielęgniarek otrzymało stopień doktora.