Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
TESTY WIEDZY POŁOŻNICTWO PROWADZENIE PORODU OPIEKA POŁOŻNEJ PRACA POŁOŻNEJ

Powikłania przebiegu porodu – test wiedzy

22 lipca 2022
Powikłania przebiegu porodu – test wiedzy

Poniższy test wiedzy powstał na podstawie materiału dodatkowego, udostępnionego z książką „Techniki położnicze i prowadzenie porodu”, pod red. nauk. prof. Grażyny Iwanowicz-Palus i prof. Agnieszki Bień. To obowiązkowa lektura zarówno dla doświadczonych praktyków, jak i osób rozpoczynających kształcenie w dziedzinie położnictwa.