Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19

Powikłania po COVID-19: kaszel, zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność

9 stycznia 2023
Powikłania po COVID-19: kaszel, zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność

Kaszel, zmęczenie, kołatanie serca, zaburzenia węchu i smaku, ale też lęk, depresja i bezsenność – to typowe dolegliwości, z jakimi zmaga się część pacjentów po COVID-19. Mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli zakażenie koronawirusem – wynika z badań prowadzonych w Bytomiu.