PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE COVID-19 PIELĘGNIARSTWO COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS TOP ECMO
trending_flat
Opieka nad pacjentem poddanym terapii ECMO (warunki COVID-19)

Procedura zastosowania technik pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych (ECMO) może być skutecznym narzędziem w trakcie terapii wybranych pacjentów w stanie krytycznym. Wdrożenie tej metody jest jednak możliwe tylko w sytuacji posiadania odpowiednich zasobów ludzkich oraz sprzętowych. ECMO to technika pozaustrojowego utlenowania krwi realizowana za pomocą oksygenatora odpowiedzialnego za wymianę gazową oraz pompy wprawiającej krew w ruch.

Wstęp

W zależności od sposobu połączenia urządzenia z naczyniami pacjenta może służyć do wspomagania niewydolnego układu oddychania – ECMO VV żylno-żylne lub niewydolnego układu krążenia i oddychania – ECMO VA żylno-tętnicze. ECMO samo w sobie nie leczy, daje czas na leczenie i regenerację niewydolnych układów. ECMO jest terapią wysoce inwazyjną, podczas której istnieje duże ryzyko wystąpienia nagłych i poważnych powikłań (rozłączenie układu, wysunięcie kaniul, zapowietrzenie) grożących pacjentowi śmiercią lub stanowiących poważne zagrożenie zdrowia. Z tego powodu konieczna jest stała obecność w bezpośredniej bliskości co najmniej dwóch członków personelu medycznego przeszkolonych w terapii ECMO. Planując opiekę nad takim chorym przy podejrzeniu lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 należy szczególnie wyważyć balans pomiędzy potencjalnymi korzyściami płynącymi z zastosowania ECMO a dostępnymi zasobami ludzkimi (z właściwym doświadczeniem i przeszkoleniem) oraz wyposażeniem i infrastrukturą szpitala. Należy również uwzględnić ryzyko dla personelu medycznego oraz konieczność sprawowania opieki nad innymi pacjentami w stanie krytycznie ciężkim. 

Cel procedury 

Przedstawienie zasad ogólnych i szczegółowych pielęgnacji pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19) w trakcie stosowania technik pozaustrojowych (ECMO).

Adresaci procedury 

Przedstawienie zasad ogólnych i szczegółowych pielęgnacji pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19) w trakcie stosowania technik pozaustrojowych (ECMO).

Wykaz skrótów

ACT activated clotting time, czas krzepnięcia po aktywacji 
APTT activated partial thromboplastin, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji 
ChPL charakterystyka produktu leczniczego 
COVID-19 choroba koronawirusowa 
CVP central venous pressure, ośrodkowe ciśnienie żylne 
ECMO extracorporeal membrane oxygenation, pozaustrojowa oksygenacja membranowa 
ECMO VA ECMO żylno-tętnicze 
ECMO VV ECMO żylno-żylne 
ELSO Extracorporeal Life Support Organization, Światowa Organizacja Technik Pozaustrojowych 
ETT endotracheal tube, rurka intubacyjna 
HR heart rate, częstość pracy serca 
MACC mechanical automated chest compression, mechaniczna automatyczna kompresja klatki piersiowej 
MAP mean arterial pressure, średnie ciśnienie tętnicze 
POCT point of care testing, badania w miejscu opieki nad pacjentem lub też przyłóżkowe testy laboratoryjne 
RKZ równowaga kwasowo-zasadowa 
SARS-CoV-2 oznaczenie koronawirusa 
SpO2 saturation pressure of oxygen, saturacja 
ŚOI środki ochrony osobistej 
TISS 28 Therapeutic Intervention Scoring 
System-28, Terapeutyczna Skala Interwencji Medycznych 
VAE ventilator associated events, zdarzenia niekorzystne związane z wentylacją mechaniczną

Terminologia 

„Hot zone” – strefa skażona epidemiologicznie (gorąca) 
„Cold zone” – strefa czysta epidemiologicznie (zimna)

Aby przeczytać ten 

i wiele innych artykułów,

potrzebujesz pełnego dostępu.

źródło: "COVID-19 SARS-COV-2. Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii", e-book przygotowany przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie