Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS ECMO

Opieka nad pacjentem poddanym terapii ECMO (warunki COVID-19)

10 listopada 2020

Procedura zastosowania technik pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych (ECMO) może być skutecznym narzędziem w trakcie terapii wybranych pacjentów w stanie krytycznym. Wdrożenie tej metody jest jednak możliwe tylko w sytuacji posiadania odpowiednich zasobów ludzkich oraz sprzętowych. ECMO to technika pozaustrojowego utlenowania krwi realizowana za pomocą oksygenatora odpowiedzialnego za wymianę gazową oraz pompy wprawiającej krew w ruch.