Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19

Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)

16 marca 2020
Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)

Na podstawie konsultacji z przedstawicielami 30 szpitali oraz 5 stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie kontroli zakażeń szpitalnych  w Polsce zostały zredagowane przez dr med. Pawła Grzesiowskiego wytyczne postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpital zakaźny.

W konsultacjach brały udział stowarzyszenia:

  • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych (Małgorzata Bulanda, Małgorzata Romanik),
  • Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa (Paweł Grzesiowski, Anna Tymoczko),
  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych (Maria Cianciara, Krystyna Brońska),
  • Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej (Marzenna Bartoszewicz, Beata Kowalska-Krochmal),
  • Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń (Marian Ciążyński, Monika Pomorska-Wesołowska, Edyta Derlatka).

Wytyczne postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV - zatwierdziła: 

  • Rada Naukowa TUW PZUW pod przewodnictwem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgosia,
  • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Szczegółowe zasady postępowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpital zakaźny dostępne są na stronie https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020.pdf