Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO INSTRUMENTOWANIE SALA OPERACYJNA

Poszerzenie zwężenia przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych pod kontrolą USG

9 stycznia 2024
Poszerzenie zwężenia przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych pod kontrolą USG

Zwężenie przetoki tętniczo-żylnej jest najczęstszą przyczyną zakrzepnięcia przetoki do dializ. Wymaga natychmiastowego działania: interwencji chirurga naczyniowego, który podejmie próbę udrożnienia przetoki albo założenia cewnika dializacyjnego do żyły szyjnej lub żyły udowej.

Przezskórna angioplastyka zwężenia przetoki dializacyjnej pod kontrolą ultrasonografu jest procedurą leczniczą, której celem jest przywrócenie prawidłowej drożności lub zapewnienie optymalnej szerokości.

Zabieg przeprowadzany jest na sali operacyjnej, po wstępnym badaniu ultrasonograficznym (USG), które potwierdzi miejsce zwężenia przetoki do dializ. Wówczas operator zaplanuje najkorzystniejszy punkt nakłucia przetoki, z którego angioplastyka zwężenia będzie miała największą szansę powodzenia.

Skuteczność zabiegu zostanie wstępnie oceniona w badaniu USG, a stateczny efekt zabiegu zwykle jest widoczny po 24 godzinach od operacji.