Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO ZABIEG OPERACYJNY INSTRUMENTOWANIE

Przygotowanie pielęgniarki do instrumentowania

14 października 2017

Pielęgniarka w sali zabiegowej lub operacyjnej w celu zapewnienia sterylności wykonuje serię czynności, do których należą chirurgiczne mycie rąk, zakładanie sterylnych rękawic i fartucha, zakładanie maski, okrycia głowy oraz okularów ochronnych.

Ważne jest, by zachować pełną współpracę pacjenta w celu minimalizacji zanieczyszczenia obszaru roboczego na sali operacyjnej przed znieczuleniem ogólnym lub w czasie znieczulenia miejscowego na sali operacyjnej lub zabiegowej. Podczas wykonywania procedur aseptycznych pielęgniarka musi mieć zapewniony obszar roboczy, w którym może posługiwać się przedmiotami/narzędziami bez ryzyka zanieczyszczenia. W tym celu powinien być przygotowany sterylny obszar, w najwyższym stopniu wolny od mikroorganizmów, w którym znajdą się: zestaw sterylny i powierzchnia robocza (np. taca, stół, stolik Mayo) nakryte sterylną osłoną, np. serwetą.