Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA INSTRUMENTOWANIE INSTRUMENTARIUSZKA OPERACJE BLOK OPERACYJNY

Jak nauczyć się zawodu instrumentariuszki? Na bloku, z mentorem

26 czerwca 2008

Pielęgniarstwo operacyjne jest to praktyczna dziedzina, której przedstawiciele analizują i rozwiązują problemy związane z zapewnieniem sprawnego przebiegu zabiegów operacyjnych, jak również koniecznością poszanowania poczucia godności osobistej i bezpieczeństwa pacjenta na bloku operacyjnym.