Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO DLA STUDENTA PORADA PIELĘGNIARSKA

Porada Pielęgniarska – skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie. Pobierz darmowy e-book

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 6 lutego 2023
Porada Pielęgniarska – skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie. Pobierz darmowy e-book

E-book Porada Pielęgniarska – skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie jest odpowiedzią na uzyskanie przez pielęgniarki uprawnienia do udzielania porady pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wprowadzenia do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie.