Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI LECZENIE BIOLOGICZNE CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE RZS

Polska w tyle za krajami UE z dostępem do leczenia biologicznego

Polska w tyle za krajami UE z dostępem do leczenia biologicznego

Dostęp do terapii biologicznych w Polsce jest kilkunastokrotnie niższy niż w innych krajach UE. Analizy zawarte w raporcie „Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie” wskazują, że nie da się uzyskać znaczącego wzrostu liczby leczonych w ramach realizowanych obecnie w szpitalach programach lekowych.