Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DERMATOLOGIA ŁUSZCZYCA LECZENIE BIOLOGICZNE EDUKACJA ZDROWOTNA

Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z łuszczycą poddanych terapii biologicznej

24 czerwca 2012

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną, niezakaźną, dziedziczną chorobą/grupą chorób zajmującą skórę i stawy, z charakterystycznym obrazem klinicznym i histologicznym o wieloczynnikowej etiologii. W łuszczycy wyróżnia się 3 główne podtypy: łuszczycę zwyczajną, łuszczycę krostkową i łuszczycę stawową. Na łuszczycę cierpi około 2% populacji.