Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI REUMATOLOGIA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW REUMATYZM RZS

Praca z chorymi na RZS

29 kwietnia 2009

Na oddziałach reumatologicznych szpitali w całej Polsce pielęgniarki prowadzą spotkania edukacyjne, których celem jest oswojenie osób dotkniętych RZS oraz ich bliskich ze specyfiką tej choroby.